Apie projektą

DĖMESIO! Kviečiame susipažinti su atrankos turo rezultatais. Finalas įvyks Vilniuje sausio 9 d. (finalo programa)

Mieli draugai!

Asociacija „Jaunimo iniciatyvinė grupė” kviečia Jus dalyvauti didelio masto kultūros ir švietimo projekte „VII Respublikinis meninio skaitymo konkursas „Gimtoji kalba“, žyminčiame 155-ąją A.P. Čechovo ir 120-ąją S.A. Jesenino gimimo sukaktis. Projektą remia fondas „Russkij mir“.

Projektas organizuojamas kartu su Lietuvos rusų mokyklų mokytojų asociacija. Informacinė projekto kampanija jau prasidėjo, o Konkurso finalas įvyks Vilniuje, 2016 metų pradžioje. Projekto partneriai: Vilniaus universitetas, Lietuvos edukologijos universitetas.

Meninio skaitymo konkursas „Gimtoji kalba“ vyks rusų kalba. Dalyvauti jame gali visi norintys, nepriklausomai nuo amžiaus (bet ne jaunesni nei 14 metų), lyties ar tautybės. Kaip ir praeitais metais skaitovų konkursas vyks dviejose amžiaus grupėse: „Moksleiviai“ (nuo 14 iki 19 metų) ir „Jaunimas–mėgėjai“ (nuo 20 metų ir vyresni) nominacijose „S.A. Jeseninas. Poezija“ ir „A.P. Čechovas. Proza“.

S.A. Jesenino bei A.P. Čechovo kūrybos mylėtojai gali parengti ir perskaityti ištrauką šiose nominacijose: „S.A. Jeseninas. Poezija. Rusų kalba — gimtoji“, „S.A. Jeseninas. Poezija. Rusų kalba — užsienio“, „A.P. Čechovas. Proza. Rusų kalba — gimtoji“ ir „A.P. Čechovas. Proza. Rusų kalba — užsienio“.

Konkurse galima dalyvauti keliose nominacijose, bet tik vienoje kalbos grupėje. Kiekvienoje nominacijoje Konkursas vyks dviejose amžiaus grupėse — „Moksleiviai. 14–19 metų“, „Jaunimas-Mėgėjai. Nuo 20 metų ir vyresni“— ir specialioje nominacijoje „Mano rusų kalbos mokytojas“ (skirtoje pedagogams, paruošusiems dalyvius Konkursui).

Kaip ir praeitais metais, pirmasis Konkurso etapas įvyks neakivaizdiniu būdu — Internetu. Tokiu būdu projekte galės dalyvauti ir konkursantai iš mažų Lietuvos miestelių ir gyvenviečių. Tiems, kas dar drovisi scenos ir viešaus pasirodymo, tai leis sėkmingai dalyvauti pirmame Konkurso etape. Norint dalyvauti neakivaizdiniame ture, reikia paruošti vieną konkursinį kūrinį iki 5 minučių trukmės ir padaryti savo pasirodymo vaizdo įrašą bet kokiomis šiuolaikinėmis parankinėmis priemonėmis. Užsiregistruoti ir atsiųsti dalyvio paraišką su pasirodymo vaizdo įrašu būtina ne vėliau kaip iki 2015 m. lapkričio 20 d. (imtinai). Dalyvavimas Konkurse — individualus.

Registruojantis Interneto svetainėje šis konkursinis įrašas ir dalyvavimo paraiška automatiškai atsiduria Konkurso organizacinio komiteto dispozicijoje. Pažeidusiems pasirodymo trukmę Ekspertų Taryba gali skirti baudos taškų.

Konkursantų pasirodymų vertinimas bus fiksuojamas individualiuose Ekspertų Tarybos narių protokoluose, kurie bus apdorojami specialios kompiuterinės programos pagalba. Pasirodymo kiekvienoje nominacijoje vertinimo kriterijai yra paskelbti Konkurso tinklapyje. Dalyvius vertins bendra Respublikinė Ekspertų Taryba, į kurios sudėtį įeina skirtingų miestų mokslo, švietimo ir kultūros draugijų atstovai.

Skaitovų pasirodymus finaliniame ture vertins Respublikinė Ekspertų Taryba ta pačia sudėtimi, kaip ir neakivaizdinio atrankos turo metu (organizacinis komitetas dėl objektyvių priežasčių pasilieka teisę keisti Ekspertų Tarybos sudėtį).

Visi pageidaujantys dalyvauti skaitovų Konkurse iki 2015 m. lapkričio 20 d. (imtinai) turi Internetu pateikti nustatytos formos dalyvio paraišką. Forma pildoma Konkurso tinklapyje: www.rodnajarech.lt. Paraiška be dalyvio pasirodymo vaizdo įrašo nebus registruojama. Registruodamiesi kiekvienoje nominacijoje turite pildyti atskirą paraišką, kartu pridedami atitinkamą pasirodymo vaizdo įrašą.

Be jau tradicinėmis tapusių nominacijų, šiemet įvedama taip pat ir trečioji, visiškai nauja, nominacija  „Laisva išraiška“. Šioje nominacijoje gali dalyvauti absoliučiai visi darbai, susiję su A.P. Čechovo ir/arba S.A. Jesenino gyvenimu ir/arba kūryba ir/arba asmenybe. Norint dalyvauti šioje nominacijoje būtina ne vėliau kaip iki gruodžio 10 dienos atsiųsti patį darbą (jeigu tai įmanoma - pvz., jeigu tai piešinys, koliažas, nuotrauka ir t.t.) paštu Asociacija Jaunimo iniciatyvinė grupė, Išganytojo g. 2/4, Vilnius 01125 arba atsiųsti šio darbo geros kokybės nuotrauką/vaizdo įrašą (jeigu nėra galimybės atsiųsti paties darbo - pvz., jeigu tai piešinys ant pastato sienos) elektroniniu paštu info@rodnajarech.lt. Su kiekvienu darbu turi būti pateikti tokie duomenys apie jo kūrėją(-us): vardas, pavardė, gimimo data, miestas, mokymosi įstaiga arba darbovietė. Dalyvauti šioje nominacijoje galima tiek individualiai, tiek poroje arba grupėje. Nugalėtojas(-ai) bus paskelbtas konkurso finale Vilniuje 2016 metų sausio mėn. Nugalėtojo laukia piniginis prizas.

Organizatoriai užtikrina neakivaizdinio atrankos turo nugalėtojų dalyvavimą finale (apmoka kelionės ir maitinimo išlaidas). Dalyvavimas Konkurse yra nemokamas. Neakivaizdinio atrankos turo rezultatai ir finalistų sąrašas bus paskelbti oficialiame projekto tinklapyje ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 30 d., o iki 2016 m. sausio 4 dienos visi finalistai gaus oficialius kvietimus dalyvauti Konkurso finale.

Finalistams — skaitovų Konkurso diplomantams (neakivaizdinio atrankos turo nugalėtojams iš visų Lietuvos miestų) bus įteikti Konkurso diplomai ir knygų rinkiniai dovanų.

Skaitovų Konkurso laureatams (finalistams, kiekvienos amžiaus grupės/visų nominacijų 2–3 vietų laimėtojams) bus įteikti Konkurso Laureato diplomai ir atmintinės dovanos.

Skaitovų Konkurso nugalėtojams (finalistams, kiekvienos amžiaus grupės/visų nominacijų 1 vietų laimėtojams) bus įteikti Konkurso Nugalėtojo diplomai ir dovanos. Iš Konkurso nugalėtojų Ekspertų Taryba išrinks Konkurso didžiojo prizo (Grand-prix) laimėtoją, kuris/kuri gaus specialią dovaną, o jo/jos pedagogas automatiškai taps „Mano rusų kalbos mokytojas“ nominacijos laimėtoju. Nominacijos Laisva išraiška nugalėtojas(-ai) apdovanojamas piniginiu prizu. Ekspertų Taryba turi teisę nominuoti Konkurso finalistus specialiesiems apdovanojimams.

Konkurso „Gimtoji kalba“ nuostatus, išsamesnę ir papildomą informaciją rasite oficialiame Projekto tinklapyje www.rodnajarech.lt.

Iki susitikimo VII-ajame Respublikiniame meninio skaitymo konkurse „Gimtoji kalba“.

Organizatorius

Partneriai | Bendraorganizatoriai

               
 
Kontaktai   Facebook
ru lt