Apie projektą

Kviečiame susipažinti su konkurso finalistų sąrašu.

Mieli draugai!

Asociacija „Jaunimo iniciatyvinė grupė” kviečia Jus dalyvauti didelio masto kultūros ir švietimo projekte „VI Respublikinis meninio skaitymo konkursas „Gimtoji kalba“, žyminčiame 200-ąją M.J. Lermontovo ir 245-ąją I.A.Krylovo gimimo sukaktis. Projektą remia fondas „Russkij mir“ ir Rusijos Federacijos Ambasada Lietuvos Respublikoje.

Projektas organizuojamas kartu su Lietuvos rusų mokyklų mokytojų asociacija. Informacinė projekto kampanija jau prasidėjo, o Konkurso finalas įvyks Vilniuje, 2015 m. vasario mėnesį. Projekto partneriai: Vilniaus universitetas, Lietuvos edukologijos universitetas. Projekto informaciniai partneriai: laikraščiai „Ekspress nedelia“, „Litovskij Kurjer“, „Respublika“, „Obzor“, Lietuvos radijas.

Raiškiojo skaitymo konkursas „Gimtoji kalba“ vyks rusų kalba. Dalyvauti jame gali visi norintys, nepriklausomai nuo amžiaus (bet ne jaunesni nei 14 metų), lyties ar tautybės. Kaip ir praeitais metais skaitovų konkursas vyks dviejose amžiaus grupėse: „Moksleiviai“ (nuo 14 iki 19 metų) ir „Jaunimas–mėgėjai“ (nuo 20 metų ir vyresni) nominacijose „M.J.Lermontovas. Poezija“ ir „I.A. Krylovas“.

M.J. Lermontovo bei I.A. Krylovo kūrybos mylėtojai gali parengti ir perskaityti ištrauką šiose nominacijose: „M.J. Lermontovas. Poezija. Rusų kalba — gimtoji“, „M.J. Lermontovas. Poezija. Rusų kalba — užsienio“, „I.A. Krylovas. Poezija. Rusų kalba — gimtoji“ ir „I.A. Krylovas. Poezija. Rusų kalba — užsienio“.

Konkurse galima dalyvauti dviejose nominacijose, bet tik vienoje kalbos grupėje. Kiekvienoje nominacijoje Konkursas vyks dviejose amžiaus grupėse — „Moksleiviai. 14–19 metų“, „Jaunimas-Mėgėjai. Nuo 20 metų ir vyresni“— ir specialioje nominacijoje „Mano rusų kalbos mokytojas“ (skirtoje pedagogams, paruošusiems dalyvius Konkursui).

Kaip ir praeitais metais, pirmasis Konkurso etapas įvyks neakivaizdiniu būdu — Internetu. Tokiu būdu projekte galės dalyvauti ir konkursantai iš mažų Lietuvos miestelių ir gyvenviečių. Tiems, kas dar drovisi scenos ir viešaus pasirodymo, tai leis sėkmingai dalyvauti pirmame Konkurso etape. Norint dalyvauti neakivaizdiniame ture, reikia paruošti vieną konkursinį kūrinį iki 5 minučių trukmės ir padaryti savo pasirodymo vaizdo įrašą bet kokiomis šiuolaikinėmis parankinėmis priemonėmis. Užsiregistruoti ir atsiųsti dalyvio paraišką su pasirodymo vaizdo įrašu būtina ne vėliau kaip iki 2015 m. sausio 14 d. (imtinai). Dalyvavimas Konkurse — individualus.

Registruojantis Interneto svetainėje šis konkursinis įrašas ir dalyvavimo paraiška automatiškai atsiduria Konkurso organizacinio komiteto dispozicijoje. Pažeidusiems pasirodymo trukmę Ekspertų Taryba gali skirti baudos taškų.

Konkursantų pasirodymų vertinimas bus fiksuojamas individualiuose Ekspertų Tarybos narių protokoluose, kurie bus apdorojami specialios kompiuterinės programos pagalba. Pasirodymo kiekvienoje nominacijoje vertinimo kriterijai bus publikuojami Konkurso tinklapyje. Dalyvius vertins bendra Respublikinė Ekspertų Taryba, į kurios sudėtį įeis skirtingų miestų mokslo, švietimo ir kultūros draugijų atstovai.

Konkurso finalas įvyks Vilniuje 2015 m. vasario 7 d. 10 val. Skaitovų pasirodymus finaliniame ture vertins Respublikinė Ekspertų Taryba ta pačia sudėtimi, kaip ir neakivaizdinio atrankos turo metu (organizacinis komitetas dėl objektyvių priežasčių pasilieka teisę keisti Ekspertų Tarybos sudėtį). Finalistų (diplomantų, laureatų ir Konkurso nugalėtojų) apdovanojimo ceremonija vyks Vilniuje 2015 m. vasario 7 d. 17 val.

Visi pageidaujantys dalyvauti Konkurse iki 2015 m. sausio 14 d. (imtinai) turės Internetu pateikti nustatytos formos dalyvio paraišką. Forma pildoma Konkurso tinklapyje: www.rodnajarech.lt. Paraiška be dalyvio pasirodymo vaizdo įrašo nebus registruojama. Registruodamiesi kiekvienoje nominacijoje turite pildyti atskirą paraišką, kartu pridedami atitinkamą pasirodymo vaizdo įrašą.

Organizatoriai užtikrina neakivaizdinio atrankos turo nugalėtojų dalyvavimą finale (apmoka kelionės ir maitinimo išlaidas). Dalyvavimas Konkurse yra nemokamas. Neakivaizdinio atrankos turo rezultatai ir finalistų sąrašas bus paskelbti oficialiame projekto tinklapyje ne vėliau kaip 2015 m. sausio 26 d., o 2015 m. sausio 26–30 dienomis visi finalistai gaus oficialius kvietimus dalyvauti Konkurso finale.

Finalistams — Konkurso diplomantams (neakivaizdinio atrankos turo nugalėtojams iš visų Lietuvos miestų) bus įteikti atmintiniai Konkurso diplomai ir knygų rinkiniai dovanų.

Konkurso laureatams (finalistams, kiekvienos amžiaus grupės/visų nominacijų 2–3 vietų laimėtojams) bus įteikti Konkurso Laureato diplomai ir atmintinės dovanos.

Konkurso nugalėtojams (finalistams, kiekvienos amžiaus grupės/visų nominacijų 1 vietų laimėtojams) bus įteikti Konkurso Nugalėtojo diplomai ir vertingos dovanos. Iš Konkurso nugalėtojų Ekspertų Taryba išrinks Konkurso didžiojo prizo (Grand-prix) laimėtoją, kuris/kuri gaus specialią dovaną, o jo/jos pedagogas automatiškai taps „Mano rusų kalbos mokytojas“ nominacijos laimėtoju. Ekspertų Taryba turi teisę nominuoti Konkurso finalistus specialiesiems apdovanojimams.

Konkurso „Gimtoji kalba“ nuostatus, išsamesnę ir papildomą informaciją rasite oficialiame Projekto tinklapyje www.rodnajarech.lt.

Iki susitikimo VI-ajame Respublikiniame raiškiojo skaitymo konkursas „Gimtoji kalba“.

Organizatorius

Partneriai | Bendraorganizatoriai

                   
   
 
Kontaktai   Facebook
ru lt